Logo Terbaru ULM

ULM-PNG-1

ULM-PNG-1

SEJARAH

Universitas Lambung Mangkurat mempunyai lambang berbentuk segi lima berwarna dasar kuning keemasan yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna merah yang bertuliskan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT dengan jenis huruf Arial Black berwarna putih dan di dalam lingkaran terdapat gambar burung enggang berwarna hitam kebiruan berparuh merah dan bersayap putih, dengan bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar, bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar, bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar, dikelilingi sinar dengan paduan warna putih kuning keemasan, serta di bawah gambar burung terdapat gambar gong yang didalamnya terdapat lipan berwarna putih dan merah

MAKNA

 • Segi lima bermakna lima dasar Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia
 • lingkaran bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat
 • burung enggang melambangkan kekuasaan, prinsip dan tanggung jawab
 • bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar melambangkan tanggal berdirinya ULM
 • bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar melambangkan bulan kelahiran ULM
 • bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar melambangkan tahun kelahiran ULM
 • gong bermakna pembawa pesan kehidupan
 • lipan bermakna kejayaan sampai akhir masa
 • sinar bermakna cahaya penerang kehidupan
 • warna merah dan putih bermakna nasionalisme
 • warna kuning keemasan bermakna kemegahan dan
 • warna hitam kebiruan bermakna keteguhan jiwa

Logo resmi tersebut digunakan untuk kegiatan kedinasan yang bersifat resmi dan seremonial seperti kop surat, ijazah, sertifikat, serta dokumen dan acara resmi lainnya

Keputusan-Rektor-No.-611-Tahun-2021-tentang-Logo-ULM

Blog Attachment